Je hebt besloten
om te gaan scheiden?

Overweeg scheidings mediation

Scheidings Mediation Brouwer biedt diensten voor iedereen die snel en effectief scheiden wil.

Tijdens de scheiding er zijn veel zaken te regelen: naast de emoties en het gevoel, ook zorg voor de kinderen, het huis, de financiën, de zaak e.d.
Als je er samen uit kunt komen, dan is dat prima.
Heb je liever hulp van iemand die al vaker een scheidingsprocedure heeft begeleid, dan kan scheidings mediation een goed alternatief zijn.

Probeer in elk geval te vermijden dat het een juridisch gevecht wordt: dat duurt vaak erg lang en met hoge kosten. Niet goed voor jou. Niet goed voor je aanstaande ex-partner. En niet goed voor de kinderen.

Wat is scheidings mediation?

Snel scheiden in Nederland

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij je onder begeleiding van een onpartijdige mediator met elkaar het gesprek aangaat.
Een belangrijke voorwaarde is, dat je de intentie moet hebben er samen uit te willen komen. Als je in scheiding ligt, heb je vaak minder vertrouwen in de ander en lijkt een goede gezamenlijke oplossing niet mogelijk. Toch blijkt dat veruit de meeste echtparen via mediation tot een oplossing komen waarmee ze beiden tevreden zijn.

Scheidings mediation kan vooral handig zijn wanneer je snel en tegen weinig kosten wilt scheiden.

Als je er onderling niet uitkomt, maar nog wel met elkaar in gesprek wilt om tot een oplossing te komen. Of wanneer een duurzame relatie nodig is. Bijvoorbeeld om je rol als ouders goed te kunnen blijven vervullen.

Maar soms is scheidings mediation niet mogelijk.

Bijvoorbeeld wanneer de gemoederen te ver geëscaleerd zijn. Als de ene liever heeft dat de ander verliest dan dat zijn eigen belangen worden behaald. Of als iemand belang heeft bij vertraging.

Scheidings mediation in Nederland
Snel scheiden met woning
Snel scheiden in Nederland
Snel scheiden met kind
Scheidings mediation in Nederland
Snel scheiden met woning
Snel scheiden in Nederland
Snel scheiden met kind

Mijn scheidings mediation aanbod

Als een snelle scheiding van belang is, dan kan je het beste een goed beproefd stappenplan volgen met duidelijke en afgesproken termijnen.

Het voorstel dat ik doe is daarom het volgende 6 stappenplan in 2 maanden:

  1. Een vrijblijvende kennismaking
Meer weten

Voordat je iemand bij jullie scheiding betrekt, is het goed om na te gaan of je een klik hebt en vertrouwen in elkaar. In een verkennend gesprek kunnen we diverse aspecten van de scheiding bespreken en meteen nagaan of jullie voldoende gemotiveerd zijn om er samen uit te komen. Als dat namelijk niet zo is, dan ligt het inschakelen van advocaten meer voor de hand.

Verder kan ik al wat vragen van jullie beantwoorden en de hoofdlijnen toelichten van de mediation, de geheimhouding, de kosten en de mediation-overeenkomst. Daarna mail ik jullie meer concrete informatie over de mediation en de documenten die jullie t.z.t. moeten aanleveren. Jullie kunnen dan thuis nog eens rustig over alles nadenken en besluiten of je mij wel of niet als mediator inschakelt.

  1. Sluiten van de scheidings mediation overeenkomst

Meer weten

Er is geen wettelijke geheimhoudingsplicht voor informatie uit mediation. Om de vertrouwelijkheid van de gesprekken toch te kunnen borgen, is het nodig om dat contractueel vast te leggen in een overeenkomst.
Deze overeenkomst wordt meteen gebruikt voor de afspraken over de mediation, de vrijwilligheid, de inspanningsverplichting en de kosten.

  1. Inventarisatie wat er op hoofdlijnen te regelen is
Meer weten

Ieder mens is verschillend en er zijn evenzoveel meningen en belangen. In een gesprek gaan we na welke punten jullie van belang vinden bij de scheiding.

Naast die persoonlijke belangen, gaan we ook na welke meer algemene aspecten bij deze scheiding spelen. Denk daarbij aan: kinderen, een huis, andere onroerende goederen, inboedel, bezittingen en schulden, pensioenaanspraken, alimentatie, een bedrijf of andere belangen.

Zodra we zicht hebben op de omvang en complexiteit van de scheiding, gaan we na welke afspraken jullie kunnen maken over al die punten.

  1. Gesprekken voeren om er samen uit te komen
Meer weten

We prioriteren de te bespreken punten en gaan wekelijks met elkaar in gesprek om per punt, of groep van punten, tot een door jullie beiden gedragen oplossing te komen. Via e-mail zullen we informatie met elkaar uitwisselen om tot een goed beeld van die punten te komen.
Dit vraagt van jullie beiden behoorlijk wat aandacht, tussentijdse acties en tijd!

  1. Opstellen van het scheidingsconvenant en eventueel ook een OSP
Meer weten

Al jullie afspraken nemen we op in het scheidingsconvenant.

Als jullie een minderjarig kind hebben, dan kan je niet scheiden zonder een ouderschapsplan (OSP). Jullie hebben dan de wettelijke plicht om aan te geven hoe jullie in de toekomst je rol als ouder gaat invullen. Het OSP helpt om je kind duidelijkheid en rust te geven in deze turbulente periode.

In het OSP geef je aan hoe jouw kind is betrokken bij het opstellen van het OSP, hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld, wat de omgangsregeling is, hoe je elkaar op de hoogte houdt over het welzijn van jouw kind, hoe jullie beslissingen nemen over welke onderwerpen (zoals schoolkeuze, kleding of zakgeld) en de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie, KALI).

  1. Afronden van de scheidings mediation

Meer weten

Als jullie tot overeenstemming zijn gekomen, dan wel samen besluiten dat verdere overeenstemming niet meer haalbaar of nodig is, dan kunnen we de mediation afsluiten. We kijken dan kort terug op hoe de mediation is verlopen. Ook kijken we samen naar wat er nog gedaan moet worden om de scheiding af te ronden.
Daarna wordt financieel afgerekend.

Natuurlijk kan je door bijzondere omstandigheden van dat pad afwijken, maar dat zullen de uitzonderingen blijven.

Vanaf stap 6 zijn nog een paar formele zaken te regelen waar jullie zelf weinig tot geen invloed hebben op de doorlooptijd en die via een advocaat verlopen:

  1. Indienen van het scheidingsverzoek bij de rechtbank
Meer weten

Dit kan je niet zelf doen. Alleen advocaten zijn bevoegd om een echtscheidingsverzoek in te dienen. De behandeling is doorgaans een formaliteit wanneer een getekend scheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan zijn bijgevoegd. Vaak is het dan niet eens nodig om voor de rechter te verschijnen.

Zodra de rechter het verzoek heeft behandeld wordt de echtscheidingsbeschikking aan de advocaat gestuurd. Hoe lang deze stap duurt hangt af van de rechtbank waar de scheiding wordt behandeld. Dat kan snel 6 weken duren, maar in deze tijden van Covid-19 en andere virussen kan het ook oplopen tot vele maanden.

  1. Tekenen van de Akte van Berusting inzake de Rechterlijke echtscheidingsbeschikking
Meer weten

Het is formeel mogelijk om binnen 3 maanden tegen de echtscheidingsbeschikking in hoger beroep te gaan. En zolang dat beroep mogelijk is, mag de scheiding nog niet worden ingeschreven bij de Burgerlijke stand.

Als jullie niet zo lang willen wachten en er geen open geschilpunten meer zijn, dan kan je van het hoger beroep afzien en daartoe een zogenaamde Akte van Berusting tekenen. Daarna kan de echtscheiding meteen worden geregistreerd bij de Burgerlijke stand.

  1. Inschrijven van de scheiding bij de Burgerlijke stand
Meer weten

Op basis van de echtscheidingsbeschikking (en de eventuele Akte van Berusting) kan je de scheiding laten registreren in het huwelijksregister van de woonplaats waar het huwelijk is voltrokken.
Pas na deze registratie is de echtscheiding definitief.

Een paar adviezen vóóraf

Wat je ook gaat doen, volg alsjeblieft zo veel mogelijk deze top 10 tips bij scheiden van vele mensen die jou al zijn voorgegaan!

Scheidings mediation helpt u bij het scheiding met kinderen

Gebaseerd op internetresearch, mijn praktijk voor scheidings mediation en uit eigen ervaring.

www.samenuiteen.nl

Lees wat de overheid aangeeft over scheiden

Snel en effectief scheiden dankzij scheidings mediation

Wat u moet weten als u gaat scheiden of uit elkaar gaat.

www.rijksoverheid.nl

En lees op Uit-elkaar welke hulp en subsidie je kunt krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand indien je weinig inkomen hebt of niet vermogend bent.

Bij een scheiding, of als u uit elkaar gaat, komt er veel op u af. Samen moet u afspraken maken over heel veel zaken. Welke beslissingen en afspraken moet u maken bij scheiding? Wat zijn de stappen bij scheiden? Moet u naar de rechter? Rechtwijzer geeft informatie en verwijst u door naar de juiste instanties en diensten die u kunnen helpen om samen tot goede afspraken te komen.

www.rechtwijzer.nl

Over mij

Eric Brouwers biedt professionele scheiding mediation diensten

Eric Brouwer

Van dichtbij heb ik meegemaakt dat geliefden elkaar ontgroeiden, soms elkaar het leven zuur maakten, en uiteindelijk van elkaar gingen scheiden. Als vriend heb ik diverse keren geholpen om de scheiding zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik bracht rust in de relatie, maakte het geheel overzichtelijk en hielp ze tot overeenstemming te komen.

Dit, samen met mijn jarenlange ervaring als manager en adviseur, heeft mij doen inzien dat ik anderen goed kan en wil helpen. En daarom ben ik mij gaan bekwamen in scheidings mediation en help ik ook jou. Gewoon omdat het kan.

Ik ben ingeschreven in het Alternative Dispute Resolution Register (ADR Register), onder nummer 18026 – E. (Eric) Brouwer.

ADR Register certifies arbitrators, conflictcoaches, mediators, negotiators & ADR companies worldwide, is 100% independent and ISO 9001 certified.

Meer info: www.adr-register.com

ADR international - scheidings mediations cursussen en trainingen

Kosten

Het aantal uren dat ik besteed, hangt af van de afspraken die we maken over de werkzaamheden. De ervaring leert dat gemiddeld 3 mediation-bijeenkomsten van ca. 2 uur nodig zijn.

Soms is ook tijd nodig voor het uitzoeken van allerlei zaken, voor correspondentie, extra vragen e.d.

Naast mijn kosten, zal je nog rekening moeten houden met kosten van de advocaat die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient (ca. €250 a €350), Griffierechten van de Rechtbank (ca. €300) en eventuele kosten van ingeschakelde derden, zoals een financieel adviseur, fiscalist, hypotheek-adviseur of kinderpsycholoog.

Indien je dat liever hebt, kunnen we ook een vaste prijs afspreken.